hokejista   Podniková hokejová liga na Pelhřimovsku

Zprávy Rozpisy Výsledky Statistiky Soupisky Různé Archiv Fotogalerie Vzkazník
PLAY OFF - pokračování tento týden - rozpis je aktualizovaný.
Je připraven orientačně až do konce soutěže !!!

Každému týmu zbývá odehrát dalších 6 utkání.
Ve skupině o 1.-8. místo systémem 1-8 (2-7, 3-6, 4-5) na 2 utkání
				 1-4 (2-3, 5-8, 6-7) na 2 utkání
				 1-2 (3-4, 5-6, 7-8) na 2 utkání
V rozpisu je aktualizováno pořadí po základní části :
1	  Horní Ves
2	  Pelmont
3	  Zmišovice
4	  ExclusivPharm
5	  Beton 
6	  Kámen
7	  Košetice
8	  Goldservis

Ve skupině o 9. - 11. místo Černov, Služátky a Veselá 
spolu odehrají vzájemně po 3 utkáních.

Vyjádření vedení PL Pelhřimov k zápasu Exclusiv Pharm – Zmišovice :
V pátek 7.1.2022 bylo odehráno utkání č. 50 PL Pelhřimov mezi mužstvy Exclusiv Pharm
a Zmišovice. Toto utkání řídili rozhodčí Jan Brázda a Vítek Zeman. Po odehrání padesáti 
zápasů tohoto ročníku soutěže jsou hodnocení těchto rozhodčích velmi pozitivní.
Ve výše uvedeném utkání však došlo k incidentu, při kterém hráči mužstva Exclusiv Pharm po 
sporném zákroku hráče Zmišovic na hráče mužstva Exclusiv Jana Slámu, hráče mužstva Zmišovic 
nevyloučili. Toto je zcela v kompetenci rozhodčích. Je možné, aby kapitán mužstva, které
s výrokem rozhodčího nesouhlasí, požádal rozhodčího o vysvětlení svého rozhodnutí. 
Konečný verdikt rozhodčího ale nelze napadnout. Místo toho se ale hráči Exclusiv Pharm vrhli na rozhodčí  
a začali je verbálně a později i fyzicky napadat. Jmenovitě se tohoto jednání dopustili hráči Rudolf Zukal 
a kapitán Jan Dvořák (oba Exclusiv Pharm).

Vzhledem k tomu, že takovéto jednání vůči rozhodčím je zcela nepřípustné, vedení PL Pelhřimov rozhodlo takto:
Hráč mužstva Exclusiv Pharm Jan Dvořák nesmí nastoupit ve dvou následujících zápasech PL Pelhřimov. 
Hráč mužstva Exclusiv Pharm Rudolf Zukal nesmí nastoupit ve dvou následujících zápasech PL Pelhřimov. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 10.1.2022

Zároveň doporučujeme rozhodčím, aby v budoucnosti v případě obdobných excesů zápas s okamžitou platností 
ukončili a rozhodli o kontumaci výsledku v neprospěch mužstva, které se podobného jednání dopustilo.
Závěrem chceme říct, že chápeme, že hokej je kontaktní sport, ve kterém emoce mají své místo. 
Ale osoba rozhodčího musí zůstat nedotknutelná. Věříme, že obdobné incidenty se v budoucnu nebudou opakovat 
a zápasy budou probíhat ve stylu fair play.
V Pelhřimově 10.1.2022
Za vedení PL Pelhřimov Josef Sankot a Miloslav Zadražil

Zpráva od Pelhřimovské sportovní s.r.o. spravující ZS :
Z důvodu reorganizace obsazení šaten na ZS byla přestěhována dosavadní šatna rozhodčích podnikové ligy 
za časomírou do šatny pro rozhodčí přímo k tomu určené v traktu nových šaten v rohu vedle šatny č. 15, 
do stávající šatny bylo přesunuto krasobruslení.

V novém roce pokračujeme dále podle rozpisu, dokud to bude možné !

Prohlédněte si rozpis do konce základní části !
03.-07.1.2021 se odehrají odložená utkání a v týdnu
10.-20.1.2021 pak závěrečné kolo základní části.

Změna : Utkání VESELÁ-SLUŽÁTKY se na žádost Veselé 
    přesouvá z pátku 14.1.2022 na čtvrtek 20.12022 !!!

Chybí stále hlášenka : Úterý 07.12.2021	  GOLDSERVIS -	ZMIŠOVICE !
Chybí stále hlášenka : Úterý 07.12.2021	  GOLDSERVIS -	ZMIŠOVICE !
Chybí stále hlášenka : Úterý 07.12.2021	  GOLDSERVIS -	ZMIŠOVICE !


Vedení TSPe pro provoz na zimním stadionu vyžaduje dodržovat následující pravidla :

A) Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, schváleného vládou ČR dne 18.
  a 19. 11. 2021 vedení PLLH Pelhřimovska upravuje pravidla pro konání podnikové ligy ledního 
  hokeje od 22.11.2021 do odvolání. Vedení PLLH Pelhřimovska ukládá všem organizačním pracovníkům 
  jednotlivých družstev pro pokračování soutěže zajistit následující podmínky :
1) vést vždy evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického 
  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a 
  kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, 
  v němž probíhalo sportovní utkání
2) zajistit, aby všichni členové družstva měli u sebe doklad v papírové nebo elektronické podobě, že jde o osobu 
  a) očkovanou proti onemocnění covid-19 (národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát digitální), 
   za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od započatého očkování, nebo
  b) která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního 
   pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
3) zajistit, že člen družstva, který nesplňuje předchozí bod 2) a zároveň se hokejového utkání účastní 20 a méně osob 
  na ledové ploše (družstvo domácí, hostující a rozhodčí) bude mít u sebe čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 
  Při účasti více než 20 osob se takovýto člen družstva nemůže hokejového utkání zúčastnit.
B) Účast diváků je na hokejovém utkání podnikové ligy vyloučena.
C) Pro účast rozhodčích na hokejovém utkání jsou platné body  A.2) a A.3). 
V Pelhřimově dne 22.11.2021
Josef Sankot a Miloslav Zadražil za vedení PLLH Pelhřimovska. 

TABULKA A STATISTIKY JSOU až na 1 utkání KOMPLETNÍ !

Hlášenky k vyplnění jsou na ZS u časomíry.
Hlášenku po utkání si zkontrolujte a hned mi vedoucí domácího týmu zasílá !!! 

Mila Zadražil za PLLH Pelhřimovska


Zápis ze schůze vedoucích družstev
Pravidla pro hráče v PL Pelhřimov


Aktuální informace:
Aktualizace souborů 	17.1.2022   14:25  	Míla Zadražil 


                                                    hokejista

Neaktuální soubory před: 01.08.2015 09:55, 1642451653