hokejista   Podniková hokejová liga na Pelhřimovsku

Zprávy Rozpisy Výsledky Statistiky Soupisky Různé Archiv Fotogalerie Vzkazník
Vážení hokejisté a příznivci podnikovky a sportu,

Pokračujeme dále podle rozpisu, dokud to bude možné !

Vedení TSPe pro provoz na zimním stadionu vyžaduje dodržovat následující pravidla :

A) Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, schváleného vládou ČR dne 18.
  a 19. 11. 2021 vedení PLLH Pelhřimovska upravuje pravidla pro konání podnikové ligy ledního 
  hokeje od 22.11.2021 do odvolání. Vedení PLLH Pelhřimovska ukládá všem organizačním pracovníkům 
  jednotlivých družstev pro pokračování soutěže zajistit následující podmínky :
1) vést vždy evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického 
  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a 
  kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, 
  v němž probíhalo sportovní utkání
2) zajistit, aby všichni členové družstva měli u sebe doklad v papírové nebo elektronické podobě, že jde o osobu 
  a) očkovanou proti onemocnění covid-19 (národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát digitální), 
   za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od započatého očkování, nebo
  b) která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního 
   pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
3) zajistit, že člen družstva, který nesplňuje předchozí bod 2) a zároveň se hokejového utkání účastní 20 a méně osob 
  na ledové ploše (družstvo domácí, hostující a rozhodčí) bude mít u sebe čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 
  Při účasti více než 20 osob se takovýto člen družstva nemůže hokejového utkání zúčastnit.
B) Účast diváků je na hokejovém utkání podnikové ligy vyloučena.
C) Pro účast rozhodčích na hokejovém utkání jsou platné body  A.2) a A.3). 
V Pelhřimově dne 22.11.2021
Josef Sankot a Miloslav Zadražil za vedení PLLH Pelhřimovska. TABULKA A STATISTIKY JSOU KOMPLETNÍ !

Hlášenky k vyplnění jsou na ZS u časomíry.
Hlášenku po utkání si zkontrolujte a hned mi vedoucí domácího týmu zasílá !!! 

Kompletní rozpis je do konce letošního roku ...

Informace k letošní podnikovce :
1) systém soutěže :
základní část : každý s každým = 10 utkání/účastník
nadstavba : 6 utkání/účastník
celkem 16 utkání/účastník

2) termínový kalendář :
v 1 týdnu sehrajeme prakticky 1 kolo soutěže (1 tým má vždy volno).
Na podnikovku potřebujeme tedy zhruba 17 týdnů.
Začátek : od pondělí 11.října 2021
základní část : 			11.10.2021 – 7.1.2021
vánoční přestávka :			21.12.2021 – 2.1.2022
základní část – náhradní termíny :	10.1.2022 – 14.1.2022
nadstavba – 1. část :			17.1.2022 – 11.2.2021
přestávka jarní prázdniny :		14.2.2022 – 20.2.2022
nadstavba – 2. část :			21.2.2022 – 19.3.2022


Mila Zadražil za PLLH Pelhřimovska


Zápis ze schůze vedoucích družstev
Pravidla pro hráče v PL Pelhřimov


Aktuální informace:
Aktualizace souborů 	6.12.2021   14:10  	Míla Zadražil 


                                                    hokejista

Neaktuální soubory před: 01.08.2015 09:55, 1638827202